Koncept: Kol, organiskt, procentandel i CH08 kodlistan

Concept URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH08/8
Preferred label Kol, organiskt, procentandel
Definition
Notation CH08/8
Status Valid
Status Modified 29.01.2021
Accepted Date 29.01.2021
Not Accepted Date
Alternative label
  • Carbon, organic, percentage; Organic carbon, percentage [en]
Huvudgrupper
  • Övriga kolföreningar
IUPAC name
  • NA
Sub-grupper
  • Organiska kolföreningar
Synonym 1
  • Organiskt kol, procentandel
CAS-Nr
  • NA
EC-Nr
  • NA
Validity
  • Valid