Koncept: Kol, oorganiskt, totalt (TIC) i CH08 kodlistan

Concept URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH08/5
Preferred label Kol, oorganiskt, totalt (TIC)
Definition
Notation CH08/5
Status Valid
Status Modified 29.01.2021
Accepted Date 29.01.2021
Not Accepted Date
Alternative label
  • Carbon, total inorganic (TIC); Total inorganic carbon (TIC) [en]
Huvudgrupper
  • Övriga kolföreningar
IUPAC name
  • NA
Sub-grupper
  • Oorganiska kolföreningar
Synonym 2
  • TIC
Synonym 1
  • Totalt oorganiskt kol
CAS-Nr
  • NA
EC-Nr
  • NA
Validity
  • Valid