Koncept: Kol, löst organiskt (DOC) i CH08 kodlistan

Concept URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH08/4
Preferred label Kol, löst organiskt (DOC)
Definition
Notation CH08/4
Status Valid
Status Modified 29.01.2021
Accepted Date 29.01.2021
Not Accepted Date
Alternative label
  • Carbon, dissolved organic; Dissolved organic carbon; DOC [en]
Huvudgrupper
  • Övriga kolföreningar
IUPAC name
  • NA
Sub-grupper
  • Organiska kolföreningar
Synonym 2
  • Löst organiskt kol
Synonym 1
  • Kol, upplöst organiskt
Synonym 3
  • DOC
CAS-Nr
  • NA
EC-Nr
  • NA
Validity
  • Valid