Koncept: Kol, lättflyktigt organiskt (VOC) i CH08 kodlistan

Concept URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH08/3
Preferred label Kol, lättflyktigt organiskt (VOC)
Definition
Notation CH08/3
Status Valid
Status Modified 29.01.2021
Accepted Date 29.01.2021
Not Accepted Date
Alternative label
  • Carbon, volatile organic (VOC); Volatile organic carbon, VOC [en]
Huvudgrupper
  • Övriga kolföreningar
IUPAC name
  • NA
Sub-grupper
  • Organiska kolföreningar
Synonym 2
  • VOC
Synonym 1
  • Lättflyktigt organiskt kol
CAS-Nr
  • NA
EC-Nr
  • NA
Validity
  • Valid