Koncept: Kol, totalt i CH08 kodlistan

Concept URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH08/15
Preferred label Kol, totalt
Definition
Notation CH08/15
Status Valid
Status Modified 29.01.2021
Accepted Date 29.01.2021
Not Accepted Date
Alternative label
  • Carbon, total; Total carbon [en]
Huvudgrupper
  • Övriga kolföreningar
IUPAC name
  • C, Carbon
Synonym 1
  • Totalkol
CAS-Nr
  • 7440-44-0
EC-Nr
  • 231-153-3
Validity
  • Valid