Koncept: Kol, totalt organiskt (TOC) i CH08 kodlistan

Concept URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH08/14
Preferred label Kol, totalt organiskt (TOC)
Definition
Notation CH08/14
Status Valid
Status Modified 29.01.2021
Accepted Date 29.01.2021
Not Accepted Date
Alternative label
  • Carbon, total organic (TOC); Total organic carbon; TOC [en]
Huvudgrupper
  • Övriga kolföreningar
IUPAC name
  • NA
Sub-grupper
  • Organiska kolföreningar
Synonym 2
  • TOC
Synonym 1
  • Totalt organiskt kol
CAS-Nr
  • NA
EC-Nr
  • NA
Validity
  • Valid