Kodlista: Halogenerade kolväten

Folder KemBioFys_PARAMETERNAMN (Kemiska, biologiska, fysikaliska parameternamn)
Identifier CH07
Label Halogenerade kolväten
Base URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/
Registration status Public draft 01 Nov 2021 17:32:37
Type Common

Filtrera kodlistans koncept

823 concepts found, displaying 1 to 20.FirstPrev12345678Last
Id Label Status Status Modified Notation
1 1,1,1,2-Tetrakloretan Valid 08.04.2021 CH07/1
2 1,1,1,3,3-Pentakloraceton Valid 08.04.2021 CH07/2
3 1,1,1,3-Tetrakloraceton Valid 08.04.2021 CH07/3
4 1,1,1-Trikloretan Valid 08.04.2021 CH07/4
5 1,1,2,2-Tetrakloretan Valid 08.04.2021 CH07/5
6 1,1,2-Trikloretan Valid 08.04.2021 CH07/6
7 1,1,3,3-Tetraklorpropanon Valid 08.04.2021 CH07/7
8 1,1,3-Triklorpropanon Valid 08.04.2021 CH07/8
9 1,1'-[1,2-Etandiylbis(oxy)]bis(2,4,6-tri… Valid 08.04.2021 CH07/9
10 1,1-Dibrompropanon Valid 08.04.2021 CH07/10
11 1,1-Diklor-2,2-dietoxietan Valid 08.04.2021 CH07/11
12 1,1-Dikloretan Valid 08.04.2021 CH07/12
13 1,1-Dikloreten Valid 08.04.2021 CH07/13
14 1,1-Diklorpropen Valid 08.04.2021 CH07/14
15 1,2,3,4,5-Pentabromdifenyleter (PBDE116) Valid 08.04.2021 CH07/15
16 1,2,3,4,6,7,8,9-Oktaklordibensofuran … Valid 08.04.2021 CH07/16
17 1,2,3,4,6,7,8,9-Oktaklordibenso-p-dioxin … Valid 08.04.2021 CH07/17
18 1,2,3,4,6,7,8,9-Oktaklordibensotiantren … Valid 08.04.2021 CH07/18
19 1,2,3,4,6,7,8,9-Oktaklordibensotiofen … Valid 08.04.2021 CH07/19
20 1,2,3,4,6,7,8-Heptabromdibensofuran … Valid 08.04.2021 CH07/20