Kodlista: Oorganiska ämnen exkl metaller

Folder KemBioFys_PARAMETERNAMN (Kemiska, biologiska, fysikaliska parameternamn)
Identifier CH02
Label Oorganiska ämnen exkl metaller
Base URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH02/
Registration status Public draft 01 Nov 2021 12:44:01
Type Common

Filtrera kodlistans koncept

146 concepts found, displaying 1 to 20.FirstPrev12345678Last
Id Label Status Status Modified Notation
1 Aluminiumoxid (Al2O3) Valid 29.01.2021 CH02/1
2 Ammoniak Valid 29.01.2021 CH02/2
3 Ammoniak + Ammonium, summa Valid 29.01.2021 CH02/3
4 Ammonium Valid 29.01.2021 CH02/4
5 Ammonium, som N (NH4-N) Valid 29.01.2021 CH02/5
6 Ammoniumnitrat Valid 29.01.2021 CH02/6
7 Blykromat, gul Valid 29.01.2021 CH02/7
8 Bromat (jon: BrO3−) Valid 29.01.2021 CH02/8
9 Bromid (jon: Br-) Valid 29.01.2021 CH02/9
10 Cyanid, fri Valid 29.01.2021 CH02/10
11 Cyanid, lättillgänglig Valid 29.01.2021 CH02/11
12 Cyanid, total Valid 29.01.2021 CH02/12
13 Cyanider Valid 29.01.2021 CH02/13
14 Cyanider, som totalt CN Valid 29.01.2021 CH02/14
15 Cyanklorid Valid 29.01.2021 CH02/15
16 Cyanväte (HCN) Valid 29.01.2021 CH02/16
17 Dikloramin Valid 29.01.2021 CH02/17
18 Dikvävemonoxid Valid 29.01.2021 CH02/18
19 Dikväveoxid (N2O) Valid 29.01.2021 CH02/19
20 Fluor Valid 29.01.2021 CH02/20