Miljödatakoder - Information för kodval

REGISTRET FÖR MILJÖDATAKODER

 

Detta register innehåller koder att användas för Naturvårdsverkets miljöundersökningar och rapporteringar.

Kodlistorna är kopplade till

 

v  Datavärdskap för miljögifter, 38 listor

v  Naturvårdsverkets Centrala MiljöDataKatalog (CMDK) och Inspire-datamängder, 2 listor

 

Datavärdskap för miljögifter

 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är på uppdrag av Naturvårdsverket Nationell datavärd för miljögifter och viss information om näringsämnen och metaller.

 

SGUs datavärdskap för miljögifter omfattar information om:

v  Miljögifter i biota

v  Miljögifter inom screening

v  Metaller och organiska miljögifter i sediment

 

 

Kodlistorna för miljögifter följer flik och kolumnnamnen för Obligatoriska koder enligt kodlista i

Leveransmall för data från miljöövervakning av metaller och miljögifter

https://resource.sgu.se/dokument/om-sgu/datavardskap/miljogifter-leveransmall.xlsx

 

Till exempel hittas BEST_ORG-listan i mallens BESTALLARE-flik i listan BESTALLARE/BEST/ORG

BEST_ORG

Beställar-organisation. Ange namn på myndighet eller liknande som beställt uppdraget.

obligatorisk

enligt kodlista

 

Några kodlistor i mallen delar koder

 

Kodlista

Samma som/visas i

BESTALLARE_UTFOR_ORG

BESTALLARE_BEST_ORG

PROVDATA_BIOTA_DYNTAXA_TAXON_ID

PROVDATA_BIOTA_ART

PROVDATA_HUMAN_EXPONERING_KON

PROVDATA_BIOTA_KON

PROVDATA_DEPOSITION-FRAKTION

PROVDATA_FRAKTIONER_FRAKTION

PROVDATA_LUFT_FRAKTION

PROVDATA_FRAKTIONER_FRAKTION

PROVDATA_SEDIMENT_FRAKTION

PROVDATA_FRAKTIONER_FRAKTION

PROVDATA_VATTEN_FRAKTION

PROVDATA_FRAKTIONER_FRAKTION

PROVDATA_GRUNDVATTEN_VATTENTYP

PROVDATA_VATTEN_VATTENTYP

PROVDATA_GRUNDVATTEN_FILTRERAT

PROVDATA_VATTEN_FILTRERAT

PROVDATA_SEDIMENT_VTN_DJUP_METOD

PROVDATA_VATTEN_VTN_DJUP_METOD

DATA_MATVARDE_UTFORLABB

DATA_MATVARDE_LABB

DATA_MATVARDE_MATOSAKERHET_ENHET

DATA_MATVARDE_ENHET

 

 

Naturvårdsverkets Centrala MiljöDataKatalog (CMDK) och Inspire-datamängder

 

Innefattar listorna CMDK/Finansiering och Inspire/Media