Koncept: Kol, organiskt/0,58 i CH08 kodlistan

Concept URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH08/9
Preferred label Kol, organiskt/0,58
Definition
Notation CH08/9
Status Valid
Status Modified 29.01.2021
Accepted Date 29.01.2021
Not Accepted Date
Alternative label
  • Carbon, organic/0,58; Organic carbon/0,58 [en]
Huvudgrupper
  • Övriga kolföreningar
IUPAC name
  • NA
Sub-grupper
  • Organiska kolföreningar
Synonym 1
  • Organiskt kol/0,58
CAS-Nr
  • NA
EC-Nr
  • NA
Validity
  • Valid