Koncept: Kol, partikulärt organiskt (POC) i CH08 kodlistan

Concept URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH08/12
Preferred label Kol, partikulärt organiskt (POC)
Definition
Notation CH08/12
Status Valid
Status Modified 29.01.2021
Accepted Date 29.01.2021
Not Accepted Date
Alternative label
  • Carbon, particulate organic (POC); Particulate organic carbon (POC) [en]
Huvudgrupper
  • Övriga kolföreningar
IUPAC name
  • C, Carbon
Sub-grupper
  • Organiska kolföreningar
Synonym 2
  • POC
Synonym 1
  • Partikulärt organiskt kol
CAS-Nr
  • 7440-44-0
EC-Nr
  • 231-153-3
Validity
  • Valid