Operations:

Concept: Emery (nanopartiklar) in the CH03 vocabulary

Concept URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys/CH03/8
Preferred label Emery (nanopartiklar)
Validity
  • Valid
Alternative label
  • Emery (nanoparticles) [en]
Systematic name
  • Corundum (Crystalline Al2O3)
CAS-Nr
  • 1302-74-5
EC-Nr
  • 603-397-4
Definition
Notation CH03/8
Status Valid
Status Modified 02.10.2019
Accepted Date 02.10.2019
Not Accepted Date
Huvud-grupper
  • Nanopartiklar
Sub-grupper
  • Oorganiska ämnen/Mineraler