Operations:

Concept: Aluminiumoxid (pulver) (nanopartiklar) in the CH03 vocabulary

Concept URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys/CH03/6
Preferred label Aluminiumoxid (pulver) (nanopartiklar)
Validity
  • Valid
Alternative label
  • Aluminium oxide (powder) (nanoparticles) [en]
Systematic name
  • Alumina: aluminium oxide, other than corundum
CAS-Nr
  • 1344-28-1
EC-Nr
  • 215-691-6
Definition
Notation CH03/6
Status Valid
Status Modified 02.10.2019
Accepted Date 02.10.2019
Not Accepted Date
Huvud-grupper
  • Nanopartiklar
Sub-grupper
  • Oorganiska ämnen/Mineraler