Operations:

Concept: Aluminium-metall (nanopartiklar) in the CH03 vocabulary

Concept URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys/CH03/5
Preferred label Aluminium-metall (nanopartiklar)
Validity
  • Valid
Alternative label
  • Aluminium metal (nanoparticles) [en]
Systematic name
  • Aluminium, Al
CAS-Nr
  • 7429-90-5
EC-Nr
  • 231-072-3
Definition
Notation CH03/5
Status Valid
Status Modified 02.10.2019
Accepted Date 02.10.2019
Not Accepted Date
Huvud-grupper
  • Nanopartiklar
Sub-grupper
  • Grundämnen/Metaller