Operations:

Concept: Kolnanorör - flerväggiga in the CH03 vocabulary

Concept URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys/CH03/20
Preferred label Kolnanorör - flerväggiga
Validity
  • Valid
Alternative label
  • Carbon nanotubes - multi-wall [en]
Systematic name
  • Carbon nanotubes
CAS-Nr
  • 308068-56-6; 308068-63-0
EC-Nr
  • 608-533-6
Definition
Notation CH03/20
Status Valid
Status Modified 02.10.2019
Accepted Date 02.10.2019
Not Accepted Date
Huvud-grupper
  • Nanopartiklar
Sub-grupper
  • Kolföreningar