Operations:

Concept: Aluminium, stabilt in the CH01 vocabulary

Concept URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys/CH01/9
Preferred label Aluminium, stabilt
Validity
  • Invalid
Synonym 1
  • ALO_NAJ
Alternative label
  • Aluminium, stable: ALO_NAJ [en]
Systematic IUPAC name
  • Al, Aluminium/Aluminum
CAS-Nr
  • 7429-90-5
EC-Nr
  • 231-072-3
Definition
Notation CH01/9
Status Valid
Status Modified 02.10.2019
Accepted Date 02.10.2019
Not Accepted Date
Huvud-grupper
  • Metaller/Metallföreningar
Sub-grupper
  • Grundämnen/Metaller