Operations:

Concept: Aluminium (ICP) in the CH01 vocabulary

Concept URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys/CH01/2
Preferred label Aluminium (ICP)
Validity
  • Invalid
Synonym 1
  • Al_ICP
Alternative label
  • Aluminum (ICP): Al_ICP [en]
Systematic IUPAC name
  • Al, Aluminium/Aluminum
CAS-Nr
  • 7429-90-5
EC-Nr
  • 231-072-3
Definition
Notation CH01/2
Status Valid
Status Modified 02.10.2019
Accepted Date 02.10.2019
Not Accepted Date
Huvud-grupper
  • Metaller/Metallföreningar
Sub-grupper
  • Grundämnen/Metaller