Operations:

Vocabulary: Läkemedel

Get RDF output of this vocabulary
Get CSV output of this vocabulary
Get XML output in INSPIRE codelist format
Get JSON-LD output of this vocabulary
Folder KemBioFys (Kemiska, biologiska, fysikaliska parameternamn)
Identifier CH10
Label Läkemedel
Base URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys/CH10/
Registration status Released 24 Jan 2020 13:20:45
Type Common

Vocabulary concepts

344 concepts found, displaying 1 to 20.[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next/Last]
Id Preferred label Status Status Modified Notation
1 17-α-Östradiol Valid 02.10.2019 CH10/1
2 7-Aminoflunitrazepam Valid 02.10.2019 CH10/2
3 Acebutolol Valid 02.10.2019 CH10/3
4 Acekarbromal Valid 02.10.2019 CH10/4
5 Aceklofenak Valid 02.10.2019 CH10/5
6 Acemetacin Valid 02.10.2019 CH10/6
7 Acetazolamid Valid 02.10.2019 CH10/7
8 Acetylsalicylsyra Valid 02.10.2019 CH10/8
9 Aciklovir Valid 02.10.2019 CH10/9
10 Albendazol Valid 02.10.2019 CH10/10
11 Albuterol Valid 02.10.2019 CH10/11
12 Albuterolsulfat Valid 02.10.2019 CH10/12
13 Alfuzosin Valid 02.10.2019 CH10/13
14 Alklofenak Valid 02.10.2019 CH10/14
15 Allobarbital Valid 02.10.2019 CH10/15
16 Alprazolam Valid 02.10.2019 CH10/16
17 Amiodaron Valid 02.10.2019 CH10/17
18 Amitryptilin Valid 02.10.2019 CH10/18
19 Amobarbital Valid 02.10.2019 CH10/19
20 Amoxicillin Valid 02.10.2019 CH10/20
344 concepts found, displaying 1 to 20.[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next/Last]