Operations:

Vocabulary: Metaller, metallföreningar

Get RDF output of this vocabulary
Get CSV output of this vocabulary
Get XML output in INSPIRE codelist format
Get JSON-LD output of this vocabulary
Folder KemBioFys (Kemiska, biologiska, fysikaliska parameternamn)
Identifier CH01
Label Metaller, metallföreningar
Base URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys/CH01/
Registration status Released 25 Nov 2020 13:52:50
Type Common

Vocabulary concepts

176 concepts found, displaying 1 to 20.[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next/Last]
Id Preferred label Status Status Modified Notation
1 Aluminium Valid 02.10.2019 CH01/1
2 Aluminium (ICP) Valid 02.10.2019 CH01/2
3 Aluminium (ICPAES) Valid 02.10.2019 CH01/3
4 Aluminium (ICPKJB) Valid 02.10.2019 CH01/4
5 Aluminium, efter luftning Valid 02.10.2019 CH01/5
6 Aluminium, filtrerat Valid 02.10.2019 CH01/6
7 Aluminium, labilt Valid 02.10.2019 CH01/7
8 Aluminium, monomert Valid 02.10.2019 CH01/8
9 Aluminium, stabilt Valid 02.10.2019 CH01/9
10 Aluminium, syralösligt Valid 02.10.2019 CH01/10
11 Aluminium, uppslutet Valid 02.10.2019 CH01/11
12 Antimon Valid 02.10.2019 CH01/12
13 Arsenik Valid 02.10.2019 CH01/13
14 Arsenik, filtrerat Valid 02.10.2019 CH01/14
15 Arsenik, uppslutet Valid 02.10.2019 CH01/15
16 Asbest Valid 02.10.2019 CH01/16
17 Barium Valid 02.10.2019 CH01/17
18 Barium, filtrerat Valid 02.10.2019 CH01/18
19 Barium, uppslutet Valid 02.10.2019 CH01/19
20 Beryllium Valid 02.10.2019 CH01/20
176 concepts found, displaying 1 to 20.[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next/Last]